PRIVACYVERKLARING T.B.V. Stichting Heroes for Heroes

Stichting Heroes for Heroes verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In deze privacyverklaring informeren wij u over de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Heroes for Heroes

Wat zijn persoonsgegevens?

Alle gegevens die te herleiden zijn tot een persoon, bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer, email-adres. Ook een foto waar u op staat, is een persoonsgegevens. Een combinatie van gegevens die kunnen leiden tot de identificatie van een persoon, daarop is privacywetgeving van toepassing. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over bijvoorbeeld gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens, religieuze overtuiging of politieke voorkeur.

Van wie verwerkt Stichting Heroes for Heroes persoonsgegevens? 

Stichting Heroes for Heroes verwerkt persoonsgegevens van personen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Bijvoorbeeld van:

-        Deelnemers

-        Sponsoren

-        Donateurs

-        Vrijwilligers

Welke persoonsgegevens verwerkt Stichting Heroes for Heroes?

-        Naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer.

-        Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens. 

Waarom verwerkt Stichting Heroes for Heroes persoonsgegevens?

Als u deelnemer bent aan het evenement van Stichting Heroes for Heroes, als vrijwilliger zichzelf in wilt zetten of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig om u te kunnen inschrijven en registreren.

Als u geregistreerd staat bij Stichting Heroes for Heroes, dan gebruiken we uw naam, e-mailadres en telefoonnummer om contact met u te onderhouden en u te informeren over aan Stichting Heroes For Heroes gerelateerde zaken.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of informatieve doeleinden. Bijvoorbeeld om u in te lichten over een nieuwe activiteit vanuit Stichting Heroes for Heroes.

Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom registratie en facturatie

Hoe verwerkt Stichting Heroes for Heroes persoonsgegevens?

Na registratie bij stichting Heroes for Heroes verwerken wij uw persoonsgegevens in ons systeem.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens? 

Binnen Stichting Heroes for Heroes kunnen enkel bestuursleden en enkele medewerkers uw gegevens inzien. Hiervan is een dataregister opgesteld

Met wie worden gegevens gedeeld?

Uw gegevens worden niet gedeeld

Bewaren

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard? 

Uw gegevens worden door Heroes for Heroes bewaard om u in de toekomst te kunnen berichten over de activiteiten van Heroes for Heroes. Indien u niet (meer) wilt dat uw gegevens bewaard blijven, dan kunt u ons hiervan op de hoogte stellen door een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. om u uit te schrijven op onze website. Uw gegevens worden dan verwijderd uit onze database.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht? 

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Heroes for Heroes kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Is uw eventuele klacht door ons niet adequaat verholpen? U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacy beleid 

Stichting Heroes for Heroes behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.