Doelstelling


Stichting Heroes For Heroes stelt zich tot doel het genereren van gelden door middel van sponsoring en deelname aan de indoor cycling marathon, daarnaast is het mogelijk in natura te ondersteunen op onderdelen die het best bij u of uw onderneming sluiten en invulling geven aan de behoefte van de organisatie.


De penningmeester beheerd de gelden en bepaald na afloop van het evenement welke bedragen worden over gemaakt aan de goede doelen. De procentuele verdeling is voorafgaand aan het evenement afgestemd met de goede doelen en in de notulen vastgelegd.


Het bestuur, vrijwilligers en anderen worden niet beloond voor hun diensten. Iedereen zet zich in om van dit evenement een fantastische beleving te maken.

 

Bekijk ook onze jaarstukken door hier te klikken.